საერთო წესები

საიტზე რეგისტრაციამდე გაეცანით ჩვენს საერთო წესებს
გაითვალისწინეთ, რომ ვებ-გვერდზე დაუშვებელია: 
  • ცენზურის დარღვევა, 
  • სხვა მომხმარებლებზე ფულის თხოვნა/მოთხოვნა, 
  • საზოგადოებისთვის მიუღებელი ან ვინმეს შეურაცხმყოფელი ტექსტის დაწერა, 
  • ვებ-გვერდების, მათ შორის ტოტალიზატორების რეკლამირება, 
  • ფლუდი, სპამი და ყველა მსგავსი ქმედება